De Medezeggenschapsraad (MR)

MR.. wie, wat, waar en waarom

 

Hierbij willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om ons als MR aan u voor te stellen en mee te nemen met een aantal zaken dat ons bezighoudt.

De MR van basisschool De Hoeksteen bestaat momenteel uit de leerkrachten Marielle Bos en Marijke Moltmaker en vanuit de ouders Nathalie Leenknecht en Martin van Veluw.

Ongeveer 6 à 7 maal per jaar hebben wij als MR overleg met de directie van de school.

 

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de directie doet met betrekking tot het beleid op school. De MR heeft daarbij een instemming-, advies- en initiatiefrecht.

 

Als MR willen wij u als ouder graag op een toegankelijke manier op de hoogte houden van de zaken die besproken worden tussen directie en MR. Naast het vermelden van de notulen op de website schrijven we na elke MR-vergadering een stukje namens de MR in de nieuwsbrief zodat iedereen op de hoogte is van de zaken die spelen.

 

Natuurlijk hopen wij als MR dat u ons ook weet te vinden als er zaken zijn die u graag zou willen bespreken. Zowel Nathalie als Martin is op regelmatige basis bij de onderbouw op het schoolplein te vinden. Tevens zullen zij aanwezig zijn bij de ouderontmoetingen van de diverse units. U kunt ons natuurlijk ook altijd mailen of bellen als er zaken zijn die u graag wilt bespreken of onder de aandacht wilt brengen.

De MR is er om mee te denken met de school maar daarbij de belangen van de ouders en personeel te vertegenwoordigen. Input van u als ouder is daarom ook heel belangrijk!De Medezeggenschapsraad (MR) van De Hoeksteen bestaat uit:

Oudergeleding:

Nathalie Leenknecht
Martin van Veluw
 

Personeelsgeleding:

Marijke Moltmaker
Marielle Bos

 
Notulen:
/syndeo_data/media/MR_2017-12-18.pdf
 
/syndeo_data/media/MR_2017-11-06.pdf
/syndeo_data/media/MR_2017-09-11.pdf
 
MR vergadering 20-03-2017  
MR vergadering 23-01-2017  
MR vergadering 26/09/2016  
MR vergadering 20/06/2016  
MR vergadering 09/05/2016    
MR vergadering 17/03/2016