Overblijven

Overblijfregeling De Hoeksteen

Er is voor de kinderen van groep 1 t/m 8 gelegenheid om op school te eten. Dit gebeurt onder leiding van ouders. Er is een aantal vaste ouders dat een certificaat als overblijfouder heeft. De overblijfouders ontvangen een vergoeding van € 7,88 per keer.

 

Kinderen die wekelijks op één of meerdere vaste dagen overblijven maken gebruik van een jaarkaart.

Jaarkaart voor 1 dag: € 32,50 Jaarkaart voor 2 dagen: € 65,--

Jaarkaart voor 3 dagen: € 97,50 Jaarkaart voor 4 dagen: € 130,--

Indien u geen gebruik maakt van een jaarkaart is er de strippenkaart. Deze kost € 10,-- voor 6 x overblijven. Een losse overblijf dag kost € 2,--.

Geld voor jaarkaarten kunt u overmaken op

rekeningnummer NL45 RABO 0337 8101 84 t.n.v. De Hoeksteen, overblijven.

Strippenkaarten en losse overblijfmomenten moet u vooraf betalen. Wanneer u uw kind(eren) opgeeft voor het overblijven ondertekent u ook het reglement. Zo stemt u in met de afspraken die omtrent het overblijven zijn opgesteld. In verband met wettelijke aansprakelijkheid blijft de school verantwoordelijk.

Overblijfcoordinator: Agnieta Tertoogen
0342-473533
g.tertoogen@chello.nl