Wij werken in units

Met het werken in units combineren we het beste uit de verschillende onderwijsvormen in een nieuw concept. Door aan te sluiten bij de belevingswereld en eigen manier van leren van de kinderen, wakker je hun natuurlijke nieuwsgierigheid aan. Dat is passend onderwijs!


Waarom units?

Het werken in units biedt mogelijkheden om op maat te werken en te ontwikkelen. Door te werken op je eigen niveau, door samenwerking en door oefenen van sociale vaardigheden.

• Werken op eigen niveau: wanneer een leerling voor een vakgebied al verder is of juist extra oefening nodig heeft is dit binnen een unit eenvoudig te organiseren, doordat de instructies voor taal, lezen en rekenen plaatsvinden op dezelfde tijd. Hierdoor voelen alle kinderen zich op hun plaats.

Samenwerking: kinderen van verschillende leeftijden helpen en leren van elkaar.

Omgaan met elkaar vergroot de sociale vaardigheden, wanneer kinderen met verschillende leeftijden bij elkaar zijn.


De dagindeling

De kinderen beginnen de dag met elkaar in de kring, in hun eigen unit, de basisgroep.
Hier luisteren ze samen naar een Bijbelverhaal, zingen met elkaar en delen met de eigen groep wat ze hebben beleefd.
Daarna gaan ze uiteen in hun niveaugroep en krijgen ze instructie om aan het werk te gaan. In atelier-tijd is er tijd en ruimte om samen te spelen, te knutselen, dingen te leren en te ontdekken over de wereld binnen en buiten de school.
Aan het eind van elke ochtend en middag komen de kinderen weer terug in hun eigen basisgroep en wisselen ze met elkaar uit hoe de dag is verlopen.