Film


In deze film ziet u hoe een dag op De Hoeksteen eruit ziet.

De leerlingen uit unit 1 , 2 en 3 zien we bezig van af het moment dat ze op school komen tot de afsluiting aan het eind van de dag. De film geeft een impressie van hoe we werken vanuit de basisgroep, maar ook hoe de kinderen instructie krijgen of werken in het hoekenlokaal of op de stilwerkplek. 's Morgens staan taal, lezen en rekenen centraal in de werkblokken.
In het middagprogramma liggen de accenten op wereldoriëntatie, muziek en creatieve vakken, die vaak in ateliervorm plaatsvinden. Daarnaast is er ruimte voor (buiten) spel.