Identiteit, visie en missie

Identiteit:

De Hoeksteen is een Protestant Christelijke basisschool, die deel uitmaakt van Stichting PCO Gelderse Vallei. Onder deze Stichting vallen 13 scholen in de regio.
 

Visie:

Op De Hoeksteen werken we samen aan de toekomst, waarbij plezier in leren, creativiteit, zelfverantwoordelijkheid en talent een steentje bijdragen aan passend onderwijs.
 

Missie:

Vanuit onze Christelijke overtuiging geven we onderwijs dat is gericht op het volgen, stimuleren en begeleiden van kinderen. Hierdoor kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende mensen die besef hebben van normen en waarden.